Member

・Team代表 Ryuto Kuwagaki

 

 

3歳からモトクロスに乗り始め、20歳で国際A級に昇格する
アメリカなど海外経験もあり拠点を広島に移し
全日本モトクロス選手権IA1クラスで戦う
最高ランク9位

27歳で引退後メカニックの技術を学び
地元北海道に帰省後Team NFSを立ち上げる

 

 2024年度 TeamNFS IAクラス 

 

・Ryosuke Mano

 

 

 

 

 2024年度 TeamNFS IBクラス 

 

・Mototsugu Sasaki

 

 

 

・Hayato Hashimoto

 

 

 

・Naoto Uemura

 

 

 

・Tomoyuki Kikuchi

 

 

 

・Kanta Miyashita

 

 

 

・Kotarou Fujiwara

 

 

 

 

・Ryuichirou Terashima

 

 

 

・Takuya Tsutsui

 

 

・Keitarou Kikuchi

 

 

 

 

 2024年度 NBクラス 

 

・Kazuhiro Moriya

 

 

 

・Tatsuya Yoshida

 

 

・Hideyuki Kimoto

 

 

 

・Keisuke Saitou

 

・Akihito Ikeda

 

 

 

・Taiki Hirao

 

 

 

・Kyouya Yanagiya

 

 

・Akinori Oota

・Akira Kageyama

・Hayato Kikuchi

 

 

 2024年度 JXクラス 

 

・Kizuna Terashima

 

 

 

 2024年度 K65クラス 

 

・Yamato Monma

 

 

 

 2024年度 CX50クラス 

 

・Roi Kikuchi

 

 

 

 

 2024年度 エンデューロ 

・Miwa Kimoto

 

 ピットクルー&スタッフ 

 

・Kuwagaki

 

 

・Hujiwara

 

 

 

・Kikuchi

 

 

 

・Miyashita

 

 

 

・Monma

 

 

 

 

・Terashima